top of page
Veldnamenkaart Smeerling

Historische veldnamen

Veldnamen in Westerwolde

Welke veldnamen komen voor in Westerwolde, waar liggen ze, wanneer worden ze voor het eerst genoemd en wat betekenen ze.

Waarom zijn veldnamen belangrijk.

Veldnamen zeggen iets over eigendom, ligging, vorm, hoogte, functie, grondgebruik, gewas, bodemgesteldheid en grondsoort. Het geeft dus belangrijke informatie van een perceel in vroeger tijd.

Voorbeelden veldnamen:

Liefstinghsbroek, Wilmerkamp (eigendom), Brinken, Westerveld, Zuidesch (ligging), Tempel, Horn, Winkel (vorm), Ter Haar, Tange (hoogte), Glupe, Gal(g)bargen (functie), Goorde (grondgebruik), Haverakker, Lijnakker, Worteltuin (gewas), Het verloren arbeid, Euvelgunne, Doodkamp (bodemgesteldheid) en Zandkamp (grondsoort).

bottom of page