top of page
Cartes de visite

Oude foto's onbekende Edenaren

Foto’s onbekende personen familie Van Ginkel uit Oosterbeek

Bij mijn vele bezoeken aan familieleden op zoek naar oude foto’s, heb ik ook een groot aantal foto’s gescand van personen waarvan men niet meer wist wie er op staan.

Om toch te kunnen achterhalen om wie het gaat, publiceer ik deze foto’s op mijn website in de hoop dat er toch nog personen worden herkend. 

Herkent u iemand op de foto's, graag een bericht.

Foto’s onbekende personen familie Janssen uit Ede

Herkent u een van de personen op deze foto's dan hoor ik dat graag.
bottom of page