top of page
Ruiten Aa

Lezingen en excursies

Lezingen en excursies

Lezingen over het landschap en de bewoningsgeschiedenis van Westerwolde.

Een al gerealiseerd HISGIS, Westerwolde 1829 en de daaraan gekoppelde  bezitsreconstructies voor vroegere tijd.

Westerwolde in kaarten.

De tragedies van de Marke.

HISGIS onmisbaar voor historisch onderzoek.

De Aanwas van de Dollard.

Excursies over veldnamen en natuur- en landschapsgeschiedenis in Westerwolde.

Veldnamen in en rondom Smeerling en het Metbroekbos.

Rondom de Westeresch van Vele, tussen Veele en Höfte.

Rondom Ter Wupping en Sterenborg.

Wedde en de Giezelbaarg.

bottom of page