top of page
Westerwolde Hottinger 1788

Publicaties Westerwolde

Publicaties Westerwolde

Boeken Westerwolde

Wegman, Ruut, 2022. Een gulden voor elke voorouder. De Groninger Archieven als bron voor familie- en bewoningsgeschiedenis van Westerwolde. In: Aalberts, Malou, Albert Beuse, Jaline de Groot, et al. (eindredactie), 2022. Ons Archief - verhalen over de Groninger Archieven. Groningen. pp. 160-163. Zie blog Groninger Archieven.

Wegman, R.M.A. & M.E. Sanders, 2022. Cultuurhistorische waardenkaart van het landschap in de gemeente Westerwolde. Wageningen Environmental Research, rapport 3205. 

Wegman, Ruut & Marlies Sanders, 2021. Atlas van kerspelen en marken. In: Jochem Abbes, Jan Bakker, Bauke Roelevink, Theo Spek, Geert Volders & Ruut Wegman, 2021. Landschapsbiografie van Westerwolde, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen. pp. 372-545.

Wegman, Ruut, 2021. Oude boskernen, struwelen, houtwallen en heggen van Groningen. In: Bert Maes (redactie), 2021. Atlas wilde bomen en struiken. Pictures Publishers, Woudrichem. pp. 142-156.

Wegman, Ruut & Marlies Sanders, 2019. Een 16de-eeuwse strijd om de aanwas van de Dollard. In Albert Buursma (eindred.). Verhalen van de Eems-Dollardkust. Stichting Verdronken Geschiedenis, Groningen. pp. 184-192.

Van Delft, S.P.J., R.W. de Waal, P.C. Jansen, R.J. Bijlsma & R.M.A. Wegman, 2017. Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek. Wageningen, Wageningen Environ-mental Research, Rapport 2790. pp. 107-116.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 2006. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 9. Het Kerspel Vriescheloo. Het dorp Vriescheloo en het gehucht Lutjeloo. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 2005. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 7. Het Kerspel Wedde, Deel II. De Marken Hoorn en Morige. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 2004. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 6. Het kerspel Wedde. Deel I. De marke Wedde. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1998. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 5. Het kerspel Onstwedde. Deel II. De gehuchten. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1997. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 1. Het kerspel Sellingen. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1995. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 4. Het kerspel Onstwedde. Deel I. Het dorp Onstwedde. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1994. Westerwolders en hun Woningbezit, van 1568 tot 1829. Deel 3. Het kerspel Vlagtwedde. Deel II. De gehuchten. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1993. Westerwolders en hun Woningbezit van 1568 tot 1829. Deel 2. Het kerspel Vlagtwedde. Deel I. Het dorp Vlagtwedde. Wierden, eigen uitgave. 

Wegman, R.M.A., 1990. Protocol van Civiele Zaken voor de Richter van Westerwolde 1628-1634. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, R.M.A., 1990. Ontfanck van Breucken des Gerichtes Westerwolde 1666-1807. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, R.M.A., 1982. Ontfanck van Breucken des Gerichtes Westerwolde 1568-1592. Wierden, eigen uitgave.

Wegman, R.M.A., 1982. Register van Hoenderbelasting des Gerichtes Westerwolde 1568-1593. Wierden, eigen uitgave.

 

Artikelen Westerwolde

Wegman, R.M.A. & M.E. Sanders, 2021. Blijham door de eeuwen heen. De ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Blijham. Landschap tijdschrift voor landschapsonderzoek, jaargang 38, nr. 4. pp. 236-245.

Wegman, Ruut & Marlies Sanders, 2014. Een 16e-eeuwse kaart van de aanwas der heerlijkheid Wedde. Stad & Lande, jaargang 23, nr. 2, pp. 34-39.

Wegman, Ruut & Marlies Sanders, 2014. De Windmolen van Wedde. Terra Westerwolda, jaargang 3, nr. 1, p. 34-37.

Wegman, Ruut & Marlies Sanders, 2014. Een conflict over de aanwas der Heerlijkheid Wedde. Terra Westerwolda, jaargang 3, nr. 1, p. 22-26.

Wegman, R.M.A., 2013. Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen (slot). Terra Westerwolda, jaargang 2, nr. 3, p. 6-9.

Wegman, R.M.A., 2013. Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen (deel 1). Terra Westerwolda, jaargang 2, nr. 2, p. 6-9.

Wegman, R.M.A., 2013. Het portret van ... Albert Pieters Wegman en Antje Kragt. Terra Westerwolda, jaargang 2, nr. 2, p. 29.

Wegman, Ruut, 2010. Moord en doodslag in Ter Maars anno 1724. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 31, nr. 1, pp. 2-8.

Wegman, R.M.A. & M.E. Sanders, 2010. De meerwaarde van GIS bij historisch onderzoek. HISGIS als hulpmiddel bij bezitsreconstructie van Westerwolde. Historisch Jaarboek Groningen 2010. pp.16-33. Vereniging Stad & Lande, Groningen.

Wegman, Ruut, 2009. Een onbekend huwelijkscontract. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 30, nr. 1, p. 20.

Wegman, Ruut, 2009. Het kortstondige bestaan van de naam Hulslage. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 30, nr. 1, pp. 2-6.

Wegman, Ruut, 2004. De 'missing link' van erve Heijes in Vriescheloo. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 25, nr. 3 & 4, pp. 54-57.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman., 1982. Ons Westerwolds Kwartier. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 2, nr. 3, pp. 5-12.

Wegman, C.J. & R.M.A. Wegman, 1980. Het Mennersingh 2. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 1, nr. 2, pp. 21-31.

Wegman, Ruut, 1980. Het Mennersingh. De geschiedenis van een verdwenen boerenerf in Onstwedde en van de aan deze arve ontleende, nu uitgestorven familienaam. Tijdschrift voor Genealogie en Historie ″Westerwolde″, jaargang 1, nr. 1, pp. 2-8.

 

Publicatielijst Wageningen Environmental Research 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/RMA-Wegman-20784230

bottom of page